Standard Svensk standard · SS-EN 13726:2023

Provningsmetoder för sårförband - Absorption, vattenånggenomsläpplighet, vattentäthet och töjbarhet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13726:2023

Provningsmetoder för sårförband - Absorption, vattenånggenomsläpplighet, vattentäthet och töjbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Det finns olika typer av förband med specifika egenskaper. Förband kan användas för att hantera sårvätska, skapa en optimal sårmiljö och skydda sår mot yttre påverkan som exempelvis bakterier och virus.

Denna standard beskriver tio olika metoder för prövning av absorptionsförmåga, vattentålighet och töjbarhet för förband, samt genomsläpplighet av fukt och vattenånga för filmförband och fixeringsförband. Vissa av metoderna är bara avsedda att appliceras på vissa typer av förband.  Standarden är en sammanslagning av tidigare EN 13726 serien, del 1-4 och ersätter de tidigare versioner EN 13726-1:2002, EN 13726-2:2002, EN 13726-3:2003 och EN 13726-4:2003. Standarden är särskilt relevant för tillverkare och upphandlare av förband.

Fördelar med att använda standarden

Att kunna testa förband enligt EN 13726 ger tillverkaren och upphandlaren säkerhet i att förbandsmaterialet är testat på samma sätt och att data därmed är jämförbara. Detta i sin tur kan ge högre kvalitet för användaren eftersom funktionsdugliga förband kan, minska läckage, minska bytesfrekvensen och därmed gynna sårläkningen. Detta bidrar till att öka individens välmående och en mer ekonomisk hållbar vård.

Denna standard kan bland annat bidra till God hälsa och välbefinnande och en Hållbar konsumtion och produktion av FN:s mål för hållbar utveckling.

Tyck till om standarden

Nedan knapp tar dig till ett formulär där du har möjlighet att lämna synpunkter på denna standard. Vi är tacksamma för all input från användare, så att vi bättre kan förstå behoven och tillgodose dem.

Om du vill ha direkt återkoppling, vänligen kontakta SIS projektledare. Kontaktuppgifter finns på ansvarig kommittés webbsida.

Lämna synpunkter

Omfattning
This document specifies test methods for the evaluation of aspects of absorption of wound dressings, test methods for the evaluation of moisture vapour transmission rate of permeable film wound and fixation dressings, and test methods to assess waterproofness and extensibility.

Ämnesområden

Medicinska material (11.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13726:2023

Provningsmetoder för sårförband - Absorption, vattenånggenomsläpplighet, vattentäthet och töjbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: "Non-wovens" och förband, SIS/TK 330/AG 01

Internationell titel: Test methods for wound dressings - Aspects of absorption, moisture vapour transmission, waterproofness and extensibility

Artikelnummer: STD-80045811

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-10-02

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN 13726-3 , SS-EN 13726-4 , SS-EN 13726-1 , SS-EN 13726-2