Standardutveckling · SIS/TK 479

Bevarande av kulturarv

Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. En nödvändig förutsättning är att man inom Europa verkar för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Med stöd av standarder blir det lättare att utbyta tjänster och erfarenheter, jämföra olika resultat och ange riktvärden.

I december 2002 beslutade CEN att starta projektet ”Conservation of cultural heritage”, CEN/TC 346. I Sverige har projektet fått titeln "Bevarande av kulturarv". Sedan starten av projektet har överinseendeavtal ingåtts med bland annat ICOM, IIC, ECCO, AIC. Det visar på ett stort intresse från olika yrkesgrupper.

Målet för projektet "Bevarande av kulturarv" är att utarbeta europeiska standarder och riktlinjer för bevarande av vårt fysiska kulturarv. Detta för att lättare kunna sprida information, utbyta erfarenheter, jämföra analysresultat och ta fram standarder som är användbara i den dagliga kulturvården.

Med kulturarv avses här det fysiska kulturarvet, d.v.s. kulturmiljöer, anläggningar, byggnader, inventarier och offentliga samlingar.

Den svenska tekniska kommittén SIS/TK 479 deltar aktivt i det europeiska standardiseringsarbetet. Grupperna finns listade under fliken Internationellt deltagande nedan.

Projektet behandlar ej certifiering.

Mer information om kommitténs arbete:

Informationsblad standarder
Nyheter
Utgivet 57 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
Bohusläns Museum, Uddevalla
Göteborgs universitet Inst f kulturvård, Göteborg
Göteborgs universitet Inst f marina vetenskaper, Göteborg
Moderna Museet, Stockholm
MTAB Sverige AB, Järfälla
Nationalmuseum, Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Visby
Riksantikvarieämbetet, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
Statens historiska museer, Stockholm
Statens Historiska Muséer, Tumba
Sveriges Stenindustriförbund, Malmö
Trossamfundet Svenska kyrkan, Uppsala
Uppsala universitet Campus Gotland, Visby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage
CEN/TC 346/WG 11, Conservation process
CEN/TC 346/WG 17, Management and monitoring of built heritage
CEN/TC 346/WG 18, Characterisation, preservation, and management of archaeological sites
CEN/TC 346/WG 19, Management and protection of collections
CEN/TC 346/WG 3, Characterisation of materials constituting cultural heritage and evaluation of conservation treatments
CEN/TC 346/WG 7, Specifying and measuring Indoor/outdoor climate
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Ta del av standarder inom kulturarvsområdet - kostnadsfritt

Bild tema milj - fornminnen på en äng

Vägledning för utvecklingen av resilienta städer med fokus på historiska platser

Denna CEN Workshop Agreement (CWA) har tagits fram för att hjälpa städer som bättre vill hantera frågan om historiska platser i deras utvecklingsarbete med resiliensförmågan. 

Här hittar du CWA:n, tillgänglig kostnadsfritt.

SKA-rådet

För ideella organisationer, ansök om finansiering av deltagande på SKA-rådets webbplats.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrika Edholm
Projektledare
ulrika.edholm@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Stefan Nilsson
Ordförande
Riksantikvarieämbetet