Standardutveckling · SIS/TK 106

Hydraulik och pneumatik

Kommittén arbetar med att ta fram standarder för hydraulik- och pneumatikkomponenter som används i automatiserade produktionsanläggningar, mobila maskiner och inom fordonsindustrin. Kommittén täcker idag särskilt in områdena cylindrar och kopplingar för hydrauliska system. Kommittén deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla hydraul- och pneumatikkomponenter som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet och hälsa. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att delta i kommittén är ett effektivt sätt att tillgodose den egna organisationen med korrekt och väsentlig information om viktiga standarder för branschen. Deltagandet gör det möjligt att bidra med kunskap och expertis vid framtagandet av standarder som är av betydelse för kommittén och svenska intressenter och som kan vara kritiska för den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 106 ges en unik möjlighet att påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder
Utgivet 100 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Bosch Rexroth AB, Stockholm
Cejn AB, Skövde
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 131, Fluid power systems
ISO/TC 131/SC 3, Cylinders
ISO/TC 131/SC 3/WG 1, Hydraulic cylinder mounting dimensions
ISO/TC 131/SC 4, Connectors and similar products and components
ISO/TC 131/SC 4/WG 4, Hydraulic and pneumatic quick-action couplings
ISO/TC 131/SC 5, Control products and components
ISO/TC 131/SC 8, Product testing
ISO/TC 131/SC 9, Installations and systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Hydrauliska system (23.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Jonatan Ringenson
Projektkoordinator
jonatan.ringenson@sis.se

Fredrik Svensson
Ordförande
Bosch Rexroth AB