Tack för att ni deltog på Cirkulär Framtid!

Cirkulär Framtid väckte stort engagemang hos deltagare och våra medverkande. Vi hade 1200 anmälningar, 25 talare och tre panelsamtal. Väldigt roligt!

Stort tack till alla er som deltog och bjöd på aktivitet i chatten. Frågorna och inspelen i chatten bidrog till spännande diskussioner mellan talare och chattdeltagare. Nedan hittar du alla inspelningar, presentationer och en Q&A från de tre olika avsnitten som sändes under cirkulär framtid.


Avsnitt 1: Resan mot cirkularitet

Vad innebär cirkulär ekonomi och hur ser utvecklingen ut?

Talarnas presentationer som PDF:er hittar du här under:


Avsnitt 2: Framtidens cirkulära materialflöden

Hur påverkas materialval och utformning av produkter och tjänster?

Talarnas presentationer som PDF:er hittar du här under:


Avsnitt 3: Bygga och leva cirkulärt

Hur skapar vi en framtid med cirkulära fastigheter och bostäder?

Talarnas presentationer som PDF:er hittar du här under: 


Q&A - frågor från chatten

Här under har vi gjort en sammanställning över de vanligaste frågorna som dök upp i chatten under Cirkulär framtid. 

Hur går cirkulär omställning ihop med ekonomisk tillväxt och aktieutdelning?

En viktig poäng inom den cirkulära ekonomin är att värdet i resurser ska bevaras och i möjligaste mån ökas. Det kräver att man skiftar perspektiv från produkter/material till resurser som ingår i flöden. Dessa flöden hanterar resurser i en cirkulär ekonomi genom att hitta nya lösningar i affärsmodellen som i sin tur förväntas leda till ökad tillväxt. Enkelt uttrycks kan man se det som att man kan sälja samma resurs (och de produkter/material som görs av den) flera gånger.

Kommer fler produktkategorier att omfattas av krav på 3:e partsgranskning?

Ja troligtvis, i framtiden spås att tredjepartsgranskning blir mycket viktigt element i att validera att påståenden stämmer överens med vad de utlovar. EU-kommissionen kommer ställa krav på detta inom några år inom ramen för initiativet att styrka ”gröna” påståenden, en del av EU:s green deal.

Beteendeförändringar krävs för att skapa en cirkulär ekonomi.

Ja, mycket arbete och forskning pågår för att fastställa vad vi har för behov av för att ändra invanda beteenden. Det kommer krävas en blandning av styrmedel t.ex. ekonomiska subventioner och skatter, policys och kunskapshöjande på olika nivåer. Eftersom den cirkulära ekonomin går tvärsektoriellt och ständigt påverkar olika nivåer (privat, lokal, regional, nationell, global) parallellt är det en komplex mix av styrmedel som kommer krävas.

Finns det internationellt arbete som pågår med att ta fram "nyckeltal" för att man ska kunna redovisa sin klimatpåverkan?

Det finns en hel del arbete redan gjort och påbörjat, bl.a. tar vi fram mätindikatorer för cirkularitet, kvantifiering och rapportering av växthusgasutsläpp, klimatanpassning och llivscykelanalys. På vår hemsida kan du läsa mer och har du tips på något som bör standardiseras kan du också föreslå en ny standard

Vill du veta mer om aktuell standardisering inom t.ex. cirkularitet, bygg, upphandling eller material? Läs mer om våra ämnesområden >


Håll kontakten!

Har du några frågor, funderingar eller är intresserad av att delta i det framtida arbetet inom cirkulär ekonomi? Tveka inte på att kontakta oss!

Glöm inte att regelbundet kika in på vår sida för cirkulär ekonomi för att hålla dig uppdaterad om det senaste nytt inom området >

Jenny Ikelberg

Jenny.jpg

Hållbarhetsansvarig, SIS
Jenny.Ikelberg@sis.se

Laura Linnala

Larua.jpg

Projektledare - Cirkulär ekonomi, SIS
Laura.Linnala@sis.se

Lisa Almkvist

Lisa.jpg

Avdelningschef Standardisering - Industri & bygg, SIS
Lisa.Almkvist@sis.se

 

 


Cirkulär ekonomi

Grundpelaren i ett cirkulärt, hållbart samhälle är resurseffektivitet. För att det ska kunna uppnås krävs standarder.