Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27701:2019

Säkerhetstekniker - Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter - Krav och vägledning (ISO/IEC 27701:2019, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27701:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27701:2019

Säkerhetstekniker - Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter - Krav och vägledning (ISO/IEC 27701:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument fastställer krav och ger vägledning för att upprätta, tillämpa, upprätthålla och kontinuerligt
förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd (LISD) i form av tillägg till ISO/IEC 27001
och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter inom organisationens förutsättningar.
Detta dokument fastställer LISD-relaterade krav och tillhandahåller vägledning för personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträden som är ansvariga och ansvarsskyldiga för personuppgiftsbehandling.
Detta dokument är tillämpligt på organisationer av alla typer och storlekar, inklusive allmänna och privata
företag, statliga myndigheter och ideella organisationer, vilka är personuppgiftsansvariga och/eller
personuppgiftsbiträden och behandlar personuppgifter inom ett LIS.

This document specifies requirements and provides guidance for establishing, implementing,
maintaining and continually improving a Privacy Information Management System (PIMS) in the form
of an extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy management within the context of the
organization.
This document specifies PIMS-related requirements and provides guidance for PII controllers and PII
processors holding responsibility and accountability for PII processing.
This document is applicable to all types and sizes of organizations, including public and private
companies, government entities and not-for-profit organizations, which are PII controllers and/or PII
processors processing PII within an ISMS.

Ämnesområden

Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27701:2019

Säkerhetstekniker - Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter - Krav och vägledning (ISO/IEC 27701:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Integritetsskydd och ID-hantering, SIS/TK 318/AG 51

Internationell titel: Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines (ISO/IEC 27701:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80017961

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-11-13

Antal sidor: 152

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27701:2021