Standard Svensk standard · SS-EN 1069-2:2017

Vattenrutschbanor - Del 2: Instruktioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1069-2:2017

Vattenrutschbanor - Del 2: Instruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Om standarden

Att åka i en vattenrutschbana innebär ofta en högre risk än att vistas i en bassäng. Det går att förhindra att allvarliga förutsebara skador uppstår genom att ge rätt information till användare samt genom att utföra rätt kontroller. Det är t.ex. viktigt att användaren känner till vilken längd eller ålder som är lämplig för att åka.

Den här standarden ger verktygen för att på ett effektiv sett förbättra säkerheten genom att ge riktlinjer för anvisningar och drift av vattenrutschbanor.

I standarden definieras en vattenrutschbana som en utrustning eller installation med en åkyta på vilken användaren åker med vatten som friktionsmedel och/eller fartbegränsande medel samt att användaren åker obehindrat eller med hjälp av ett åkredskap.

Den europeiska standarden med beteckningen SS-EN 1069-2:2017 Vattenrutschbanor –Del 2: Instruktioner innehåller anvisningar för användning, drift och underhåll samt för dokumentation och driftsättning av vattenrutschbanor.

Standarden innehåller instruktioner som kan användas för att följa de allmänna säkerhetskrav för vattenrutschbanor som finns i SS-EN 1069-1:2017+A1:2019 Vattenrutschbanor – Del 1: Säkerhetskrav och provningsmetoder.

Detta är den svenska översättningen av SS-EN 1069-2:2017, utgåva 4 som ersätter SS-EN 1069-2:2010.

Aktörer i branschen är skyldiga att leva upp till ett antal lagkrav. Standarden är ett verktyg för operatörer i arbetet med att göra vattenrutschbanor säkra för såväl operatörer som användare.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar (RPSFS 2012:15, FAP 513-1) hänvisar bland annat till denna standard i kraven på tivolianordningar. Standarden används även i de årliga besiktningarna som genomförs av vattenrutschbanor.

Målgrupp

Standarden kan användas av alla som arbetar med och använder vattenrutschbanor och gäller för alla vattenrutschbanor som installeras i simbassänger som ska användas av allmänheten.

Den vänder sig i synnerhet till operatörer som driver och ansvarar för simhallar/anläggningar.

Myndigheter använder standarden som verktyg vid marknadskontroller och besiktningsingenjörer använder standarden för att genomföra årliga kontroller.

Exempel:

 • Operatörer/driftansvariga såsom till exempel kommuner som driver simhallar/anläggningar.
 • Användare- som besöker anläggningar och använder vattenrutschbanor
 • Besiktningsingenjörer- som genomför årliga kontroller av vattenrutschbanor

Fördelar med att använda standarden

Standarden SS-EN 1069-2:2017 kan användas för att:

 • ge vägledning och krav till anläggningar för en säker drift och underhåll av vattenrutschbanor.
 • underlätta regelefterlevnad och säkerhetsbedömning för operatörer och driftsansvariga.

Nyckelord

 • Vattenrutschbanor
 • Badanläggningar
 • Badhus
 • Simhallar
 • Simbassänger
 • Årlig besiktning
 • Marknadskontroll
 • Drift och underhåll
Omfattning
Denna Europastandard gäller för vattenrutschbanor i enlighet med definitionen i SS-EN 1069-1:2017, 3.3.
Denna Europastandard innehåller anvisningar för användning, drift och underhåll samt för dokumentation och driftsättning av vattenrutschbanor.

Ämnesområden

Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1069-2:2017

Vattenrutschbanor - Del 2: Instruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Water slides - Part 2: Instructions

Artikelnummer: STD-80022706

Utgåva: 4

Fastställd: 2017-08-14

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 1069-2:2017

Ersätter: SS-EN 1069-2:2010