Standard Svensk standard · SS-EN 12407:2007

Natursten - Petrografisk undersökning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12407:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12407:2007

Natursten - Petrografisk undersökning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Gruvdrift (73.020) Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12407:2007

Natursten - Petrografisk undersökning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Natural stone test methods - Petrographic examination

Artikelnummer: STD-60233

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-03-16

Antal sidor: 19

Ersätter: SS-EN 12407

Ersätts av: SS-EN 12407:2019