Standard Ikraftsättning · SS-EN 955-2

Kemiska analysmetoder för eldfasta material - Del 2: Produkter innehållande kiseldioxid och/eller aluminiumoxid (våt metod)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 21587-2:2007 , SS-EN ISO 21587-1:2007
Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-EN 955-2

Kemiska analysmetoder för eldfasta material - Del 2: Produkter innehållande kiseldioxid och/eller aluminiumoxid (våt metod)
Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Eldfasta material (81.080)


Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-EN 955-2

Kemiska analysmetoder för eldfasta material - Del 2: Produkter innehållande kiseldioxid och/eller aluminiumoxid (våt metod)
Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Chemical analysis of refractory products - Part 2: Products containing silica and/or alumina (wet method)

Artikelnummer: STD-17049

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-06-30

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN ISO 21587-2:2007 , SS-EN ISO 21587-1:2007