Standard Svensk standard · SS-EN 226

Oljebrännare - Fästflänsar - Mått

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 226

Oljebrännare - Fästflänsar - Mått
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europeiska standard är tillämplig för förstoftningsoljebrännare med en kapacitet mindre än lika eller lika med 150 kW. De är indelade i två storleksklasser: -- oljebrännare med kapaciteten QF < 72 kW -- oljebrännare med kapaciteten 72 kW >- QF <- 150 kW

Ämnesområden

Brännare för flytande och fasta bränslen (27.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 226

Oljebrännare - Fästflänsar - Mått
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Småskalig utrustning för värmeproduktion, SIS/TK 169

Internationell titel: Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and heat generators

Artikelnummer: STD-3568

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-09-14

Antal sidor: 4

Ersätter: SIS 574135