Handbok

Pannanläggningar Ånga – Hetvatten (E-bok)

Köp

Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Boken beskriver översiktligt hur de arbetsmiljöföreskrifter som är kopplade till tryckkärlsdirektivet (PED) ska tillämpas för att uppfylla grundläggande säkerhetskrav på pannanläggningar. Viktiga avsnitt i handboken behandlar upphandling, tillverkarens deklaration om överensstämmelse, CE-märkning, dokumentation, besiktning och användning av pannanläggningar.

Handboken berör även tryckbärande anordningar som inte omfattas av direktivets grundläggande säkerhetskrav utan ska konstrueras och tillverkas enligt god teknisk praxis. Detta gäller exempelvis varmvattenpannor som ingår i pannanläggningar med en temperatur upp till 110 °C.

Boken vänder sig främst till köpare, brukare, konstruktörer, tillverkare och driftpersonal. Boken är även avsedd att kunna användas som lärobok.

Ämnesområden

Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30)


Köp

Handbok

Pannanläggningar Ånga – Hetvatten (E-bok)
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Artikelnummer: BCK-80014131

Beteckning: SIS HB 870 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2010-02-23

Antal sidor: 117

Förlag: Svenska institutet för standarder