Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17662:2005

Svetsning - Kalibrering, verifiering och validering av utrustning för svetsning och besläktade förfaranden (ISO 17662:2005)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17662:2016 , SS-EN ISO 17662:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17662:2005

Svetsning - Kalibrering, verifiering och validering av utrustning för svetsning och besläktade förfaranden (ISO 17662:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger krav för kalibrering, verifiering och validering av utrustning använd för:
— styrning av processparametrar under tillverkning,
eller
— styrning av egenskaper hos utrustning som används för svetsning eller besläktade förfaranden,
där det erhållna utbytet inte kan lätt och ekonomiskt dokumenteras genom följande övervakning, kontroll och provning. Detta avser processparametrar som påverkar lämplighet för avsett ändamål och särskilt den tillverkade
produktens säkerhet.
ANM. 1 Standarden bygger på listorna på processparametrar angivna i standarderna för svetsdatablad, särskilt men inte enbart EN ISO 15609-serien av standarder. Framtida revisioner av dessa standarder kan leda till tillägg eller avdrag
av parametrar som betraktas som nödvändiga att ange.
Viss ledning ges dessutom i bilaga B beträffande kalibrering, verifiering och validering som del av acceptansprovning av utrustning som används för svetsning och besläktade metoder.
Krav på kalibrering, verifiering och validering som del av kontroll, provning, oförstörande provning eller mätning av färdigställda produkter som utförs för att verifiera produktöverensstämmelse, omfattas inte av denna standard Ämnet för denna standard är begränsat till kalibrering, verifiering och validering av utrustning efter installering,
som del av verkstädernas system för underhåll och/eller verksamhet.
ANM. 2 Det bör understrykas att standarden har ingenting att göra med tillverkning och installering av svetsutrustning.
Krav på ny utrustning ges i direktiv och produktstandarder.

Ämnesområden

Svetsutrustning (25.160.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17662:2005

Svetsning - Kalibrering, verifiering och validering av utrustning för svetsning och besläktade förfaranden (ISO 17662:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities (ISO 17662:2005)

Artikelnummer: STD-40416

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-11

Antal sidor: 71

Ersätts av: SS-EN ISO 17662:2016 , SS-EN ISO 17662:2016