Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17662:2005

Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities (ISO 17662:2005)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 17662:2016 , SS-EN ISO 17662:2016
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17662:2005

Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities (ISO 17662:2005)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger krav för kalibrering, verifiering och validering av utrustning använd för:
— styrning av processparametrar under tillverkning,
eller
— styrning av egenskaper hos utrustning som används för svetsning eller besläktade förfaranden,
där det erhållna utbytet inte kan lätt och ekonomiskt dokumenteras genom följande övervakning, kontroll och provning. Detta avser processparametrar som påverkar lämplighet för avsett ändamål och särskilt den tillverkade
produktens säkerhet.
ANM. 1 Standarden bygger på listorna på processparametrar angivna i standarderna för svetsdatablad, särskilt men inte enbart EN ISO 15609-serien av standarder. Framtida revisioner av dessa standarder kan leda till tillägg eller avdrag
av parametrar som betraktas som nödvändiga att ange.
Viss ledning ges dessutom i bilaga B beträffande kalibrering, verifiering och validering som del av acceptansprovning av utrustning som används för svetsning och besläktade metoder.
Krav på kalibrering, verifiering och validering som del av kontroll, provning, oförstörande provning eller mätning av färdigställda produkter som utförs för att verifiera produktöverensstämmelse, omfattas inte av denna standard Ämnet för denna standard är begränsat till kalibrering, verifiering och validering av utrustning efter installering,
som del av verkstädernas system för underhåll och/eller verksamhet.
ANM. 2 Det bör understrykas att standarden har ingenting att göra med tillverkning och installering av svetsutrustning.
Krav på ny utrustning ges i direktiv och produktstandarder.

Subjects

Welding equipment (25.160.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17662:2005

Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities (ISO 17662:2005)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-40416

Edition: 1

Approved: 8/11/2005

No of pages: 71

Replaced by: SS-EN ISO 17662:2016 , SS-EN ISO 17662:2016