Standard Svensk standard · SS-EN 115-1:2008+A1:2010

Rulltrappor och rullramper - Säkerhet - Del 1: Konstruktion och installation

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 115-1:2017 , SS-EN 115-1:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 115-1:2008+A1:2010

Rulltrappor och rullramper - Säkerhet - Del 1: Konstruktion och installation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna Europastandard gäller för nya rulltrappor och rullramper (lamell- och bandutförande) enligt definition i avsnitt 3.Denna standard hanterar alla väsentliga risker, riskfyllda situationer och riskfyllda händelser som kan beröra rulltrappor och rullramper när de används på avsett sätt eller under förhållanden med felaktig användning som tillverkaren rimligtvis kunnat förutse (se avsnitt 4).1.2 Denna Europastandard omfattar inte risker som uppstår till följd av seismisk aktivitet.1.3 Denna Europastandard gäller inte för rulltrappor och rullramper som tillverkats före publiceringsdatum av detta dokument som EN-standard. Det rekommenderas emellertid att befintliga installationer anpassas till denna Europastandard.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 115-1:2008+A1:2010

Rulltrappor och rullramper - Säkerhet - Del 1: Konstruktion och installation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation

Artikelnummer: STD-87886

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-12

Antal sidor: 100

Finns även på: SS-EN 115-1:2008+A1:2010

Ersätter: SS-EN 115-1:2008

Ersätts av: SS-EN 115-1:2017 , SS-EN 115-1:2017