Standard Svensk standard · SS-EN ISO 26782:2009

Anestesi- och respiratorutrustning - Spirometrar avsedda för mätning av forcerad expiratorisk volym per tidsenhet (ISO 26782:2009)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 26782:2009

Anestesi- och respiratorutrustning - Spirometrar avsedda för mätning av forcerad expiratorisk volym per tidsenhet (ISO 26782:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies requirements for SPIROMETERS intended for the assessment of pulmonary function in humans weighing more than 10 kg. This International Standard applies to a SPIROMETER that measure timed forced expired volumes, either as part of an integrated lung function device or as a stand-alone device, irrespective of the measuring method employed. Devices intended for continuously monitoring PATIENTS are outside the scope of this International Standard.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Utrustning för diagnostik (11.040.55)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 26782:2009

Anestesi- och respiratorutrustning - Spirometrar avsedda för mätning av forcerad expiratorisk volym per tidsenhet (ISO 26782:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans (ISO 26782:2009)

Artikelnummer: STD-70411

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-07-23

Antal sidor: 44