Standard Swedish standard · SS-EN 378-1:2016+A1:2020

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 378-1:2016+A1:2020

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard specificerar de krav som avser säkerhet för personer och egendom, ger vägledning för skydd av miljö och etablerar procedurer för drift, underhåll och reparation av kylsystem och återtagning av köldmedier.
Termen ”kylsystem” som används i denna Europastandard inkluderar värmepumpar.
Denna del av SS-EN 378 specificerar klassificeringen och urvalskriterierna för kylsystem. Dessa klassificeringar och urvalskriterier används i delarna 2, 3 och 4.
Denna standard gäller för:
a) stationära och mobila kylsystem av alla storlekar, utom luftkonditioneringssystem för fordon som
täcks av en specifik produktstandard t.ex. ISO 13043,
b) sekundära kyl- eller värmesystem,
c) placeringen av dessa kylsystem,
d) reservdelar och tillagda komponenter efter antagandet av denna standard om de inte är identiska till funktion och kapacitet.
System som använder andra köldmedier än de som listas i Bilaga E i denna Europastandard täcks inte av standarden.
I Bilaga C anges hur man fastställer kvantiteten köldmedium som tillåts i ett givet utrymme, vilket när denna kvantitet överskrids kräver ytterligare skyddsåtgärder för att minska risken.
I Bilaga E anges kriterier för säkerhets- och miljöaspekter med olika köldmedier som används inom kylteknik och luftkonditionering.
Denna standard gäller inte för kylsystem och värmepumpar som tillverkades före datumet för dess utgivning som Europastandard utom för utökningar och ändringar av systemet som infördes efter utgivningen.
Denna standard gäller nya kylsystem, utökningar och ändringar av redan befintliga system och för befintliga stationära system, förflyttningar till och drift på en annan plats.
Denna standard gäller också i det fall ett system förändras för användning av en annan köldmedietyp, då överensstämmelsen med de relevanta paragraferna i del 1 och 4 ska bedömas.
Produktfamiljsstandarder som rör kylsystems säkerhet har företräde framför horisontella och allmänna standarder som rör samma ämnesområde.

Subjects

Energy and heat transfer engineering (Vocabularies) (01.040.27) Heat pumps (27.080) Refrigerating technology (27.200)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 378-1:2016+A1:2020

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-80033882

Edition: 1

Approved: 11/2/2020

No of pages: 76

Also available in: SS-EN 378-1:2016+A1:2020

Replaces: SS-EN 378-1:2016 , SS-EN 378-1:2016