Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17662:2016

Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities (ISO 17662:2016)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17662:2016

Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities (ISO 17662:2016)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard specificerar krav för kalibrering, verifiering och validering av utrustning som används till
– kontroll av processvariabler under tillverkning, och
– kontroll av egenskaperna för utrustning för svetsning eller till svetsning besläktade förfaranden
där den resulterade tillverkningen inte med lätthet eller ekonomiskt kan dokumenteras av efterföljande övervakning, kontroll och provning. Detta innefattar processvariabler för syfteslämplighet och i synnerhet säkerheten hos den tillverkade produkten.
ANM. 1 Denna internationella standard baseras på listorna över processvariabler som anges i internationella standarder för svetsdatablad, i synnerhet, men inte enbart i ISO 15609--serien. Framtida revisioner av dessa internationella standarder kan resultera i tillägg eller borttagning av parametrar som anses nödvändiga att specificera. Viss ledning ges dessutom i bilaga B beträffande kalibrering, verifiering och validering som en del av acceptansprovning av utrustning för svetsning eller besläktade förfaranden.
Krav på kalibrering, verifiering och validering som en del av kontroll, provning, oförstörande provning eller mätning av färdigställda svetsade produkter som utförs för att verifiera produktöverensstämmelse omfattas inte av denna Internationella standard.

Subjects

Welding equipment (25.160.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17662:2016

Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities (ISO 17662:2016)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8026951

Edition: 2

Approved: 3/29/2016

No of pages: 44

Also available in: SS-EN ISO 17662:2016

Replaces: SS-EN ISO 17662:2005