Standard Swedish standard · SS 4370102

Low-voltage electrical installations - Guidelines for connection, location, metering and erection of electrical and telecommunication installations

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 4370102
Scope
För att underlätta användningen av standarder för elinstallationer fastställs nu elinstallationsstandarden SS 437 01 02.

Det är standarderna SS 436 21 01 - Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning, SS 437 01 40 - Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS 437 01 45 – Grundläggande dimensioneringsregler, SS 437 01 46 - Uttag och andra anslutningspunkter, SS 437 01 51 – Införning av el- och telekablar i byggnader och SS 437 01 52 – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus. Innehållet är i stora delar oförändrat från de tidigare standarderna, men ett flertal ändringar har införts.
I avsnitten om anslutning av elanläggning har flera mindre ändringar gjorts för att göra fordringarna tydligare. Bland annat finns figurer som beskriver placering av servissäkring och mätarsäkring samt en förklaring av de benämningar som används i elinstallationen, till exempel huvudelkopplare. I samma del av standarden har avsnitten gällande utrymmen för servisledning och serviscentral samt utförande av servisledning utökats och förtydligats.

Subjects

Electricians - Electrical installations (29.021) Low voltage switchgear and controlgear (29.130.20) Electricity supply systems (91.140.50) Building design (94.100)