Standard Swedish standard · SS 4370152

Electrical installations of buildings - Spaces for electrical and telecommunication equipment in blocks of flats

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 4370102
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4370152

Electrical installations of buildings - Spaces for electrical and telecommunication equipment in blocks of flats
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 96 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard gäller utrymmesbehov för el- och teleutrustningar. Den gäller utrymmesbehov i byggnader huvudsakligen inrättade som flerbostadshus men är även tillämplig för andra liknade byggnader med utrustning och distributionssystem av samma karaktär och omfattning som för flerbostadshus, t ex sådana
med kontors-, butiks- och småindustrilokaler.

Subjects

Electricians - Electrical installations (29.021) Electricity supply systems (91.140.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4370152

Electrical installations of buildings - Spaces for electrical and telecommunication equipment in blocks of flats
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 96 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SEK SVENSK ELSTANDARD

International title:

Article no: STD-8795

Edition: 2

Approved: 1/31/1990

No of pages: 8

Replaces: SEN 370152

Replaced by: SS 4370102