Standard Swedish standard · SS 4362101

Electrical operating area for low-voltage switchgear and controlgear

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 4370102
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4362101

Electrical operating area for low-voltage switchgear and controlgear
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 191 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
I denna standard ges riktlinjer för planering och utformning av utrymmen för uppställning av kopplingsutrustningar, med en högsta märkspänning av 1000 V AC eller 1500 V DC, med tillhörande hjälputrustning. Standarden avser i första hand utrymmen inomhus. Viid planering och utformning av driftrum för lågspänning utomhus kan tillämpliga delar av SS 421 01 01 användas som komplement till denna standard. För uppställning av kopplingsutrustning med märkspänning över 1 kV hänvisas till SS 421 01 01.
Kopplingsutrustningar kan placeras på annan plats än elrum eller driftrum under förutsättning att de är konstruerade så att betryggande säkerhet uppnås även om de betjänas av andra än fackkunniga eller instruerade personer. För planering av utrymme kan mått enligt avsnitt 5 användas.
ANM 1 - Utrustningar enligt SS-EN 60439-3 anses uppfylla dessa fordringar.
Transformatorer och kopplingsutrustningar kan placeras i samma driftrum, dock rekommenderas att vätskeisolerade transformatorer placeras i separata utrymmen.
Denna standard omfattar inte utrymmen för maskiners elutrustning.
ANM 2 - För maskiners elutrustning och utrymmen, se SS-EN 60204-1.

Subjects

Electricians - Electrical installations (29.021) Low voltage switchgear and controlgear (29.130.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4362101

Electrical operating area for low-voltage switchgear and controlgear
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 191 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SEK SVENSK ELSTANDARD

International title:

Article no: STD-3331425

Edition: 3

Approved: 12/15/2003

No of pages: 11

Replaces: SS 4362102 , SS 4362101

Replaced by: SS 4370102