Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-13:2012

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 13: Stuk- och brännsvetsning (ISO 15614-13:2012)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15614-13:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-13:2012

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 13: Stuk- och brännsvetsning (ISO 15614-13:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 15614-13:2012 specifies tests for the qualification of welding procedure specifications applicable to upset (resistance butt) welding and flash welding of metallic materials, e.g. with solid, tubular, flat or circular cross-section. Its basic principles can also be applied to other resistance welding processes when this is stated in the specification.
ISO 15614-13:2012 defines the conditions for carrying out tests and the limits of validity of a qualified welding procedure for all the practical welding operations that it covers. The tests required to qualify the procedure for a particular component or assembly depend on the performance and quality requirements of the component or assembly, as defined in the design specification. The tests are intended to be carried out in accordance with the requirements of ISO 15614-13:2012, unless more severe tests are specified by the relevant application standard or specification and when these apply.
ISO 15614-13:2012 covers the following resistance welding processes, as defined in ISO 4063: 24 flash welding, using direct current or alternating current with various movement sequences, constant flashing and pulsed flashing; 25 resistance upset welding, using direct current or alternating current with various pressure sequences.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-13:2012

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 13: Stuk- och brännsvetsning (ISO 15614-13:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding (ISO 15614-13:2012)

Artikelnummer: STD-86915

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-07-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 15614-13:2005

Ersätts av: SS-EN ISO 15614-13:2021