Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 12846

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid hos bitumenemulsioner med flödesviskosimeter

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12846-1:2011
Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time of bitumen emulsions by the efflux viscometer

Artikelnummer: STD-32856

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-08-23

Antal sidor: 0

Ikraftsätter: EN 12846

Ersätts av: SS-EN 12846-1:2011