Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-2:2020

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 2: Karakterisering av instrumentrespons (ISO 20785-2:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-2:2020

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 2: Karakterisering av instrumentrespons (ISO 20785-2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods and procedures for characterizing the responses of devices used for the determination of ambient dose equivalent for the evaluation of exposure to cosmic radiation in civilian aircraft. The methods and procedures are intended to be understood as minimum requirements.

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-2:2020

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 2: Karakterisering av instrumentrespons (ISO 20785-2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 2: Characterization of instrument response (ISO 20785-2:2020)

Artikelnummer: STD-80023575

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-08-10

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN ISO 20785-2:2017