Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16641:2016

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft - Radon 220: Integrerade mätmetoder för bestämning av medelkoncentrationen av aktiviteten hos toron och dess sönderfallsprodukter med användning av passiv provtagning och fördröjd analys (ISO 16641:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16641:2016

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft - Radon 220: Integrerade mätmetoder för bestämning av medelkoncentrationen av aktiviteten hos toron och dess sönderfallsprodukter med användning av passiv provtagning och fördröjd analys (ISO 16641:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard covers integrated measurement techniques for radon-220 with passive sampling only. It provides information on measuring the average activity concentration of radon-220 in the air, based on easy-to-use and low-cost passive sampling, and the conditions of use for the measuring devices.This International Standard covers samples taken without interruption over periods varying from a few months to one year.This type of measurement is also applicable for determination of radon-222 activity concentration.

Ämnesområden

Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16641:2016

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft - Radon 220: Integrerade mätmetoder för bestämning av medelkoncentrationen av aktiviteten hos toron och dess sönderfallsprodukter med användning av passiv provtagning och fördröjd analys (ISO 16641:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Measurement of radioactivity in the environment - Air - Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-state nuclear track detectors (ISO 16641:2014)

Artikelnummer: STD-8020203

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-25

Antal sidor: 32