Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10846-1

Akustik och vibration - Laboratoriemätmetod för vibroakustiska överföringsegenskaper hos elastiska element - Del 1: Principer och riktlinjer (ISO 10846-1:1997)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10846-1:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10846-1

Akustik och vibration - Laboratoriemätmetod för vibroakustiska överföringsegenskaper hos elastiska element - Del 1: Principer och riktlinjer (ISO 10846-1:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10846-1

Akustik och vibration - Laboratoriemätmetod för vibroakustiska överföringsegenskaper hos elastiska element - Del 1: Principer och riktlinjer (ISO 10846-1:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 1: Principles and guidelines (ISO 10846-1:1997)

Artikelnummer: STD-24205

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-12-11

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 10846-1:2008