Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27006:2015/Amd 1:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem för informationssäkerhet - Tillägg 1 (ISO/IEC 27006:2015/Amd 1:2020, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27006:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27006:2015/Amd 1:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem för informationssäkerhet - Tillägg 1 (ISO/IEC 27006:2015/Amd 1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies requirements and provides guidance for bodies providing audit and certification of an information security management system (ISMS), in addition to the requirements contained within ISO/IEC 17021-1 and ISO/IEC 27001. It is primarily intended to support the accreditation of certification bodies providing ISMS certification.

The requirements contained in this International Standard need to be demonstrated in terms of competence and reliability by any body providing ISMS certification, and the guidance contained in this International Standard provides additional interpretation of these requirements for any body providing ISMS certification.

NOTE This International Standard can be used as a criteria document for accreditation, peer assessment or other audit processes.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27006:2015/Amd 1:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem för informationssäkerhet - Tillägg 1 (ISO/IEC 27006:2015/Amd 1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems - Amendment 1 (ISO/IEC 27006:2015/Amd 1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80021059

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-09

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-ISO/IEC 27006:2015

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27006:2020