Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-84:2024

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-84 : Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för ventilatorer för akutsjukvårdsmiljö (ISO 80601-2-84:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-84:2024

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-84 : Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för ventilatorer för akutsjukvårdsmiljö (ISO 80601-2-84:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document applies to the basic safety and essential performance of an EMS ventilator in combination with its accessories, hereafter also referred to as ME equipment:

- intended for patients who need differing levels of support from artificial ventilation including ventilator-dependent patients;

- intended to be operated by a healthcare professional operator;

- intended for use in the EMS environment; and

- intended for invasive or non-invasive ventilation.

An EMS ventilator is not considered to use a physiologic closed loop-control system unless it uses a physiological patient variable to adjust the artificial ventilation therapy settings.

This document is also applicable to those accessories intended by their manufacturer to be connected to the ventilator breathing system, or to an EMS ventilator, where the characteristics of those accessories can affect the basic safety or essential performance of the EMS ventilator.

Hazards inherent in the intended physiological function of ME equipment or ME systems within the scope of this document are not covered by specific requirements in this document except in IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, 7.2.13 and 8.4.1.

This document does not specify the requirements for the following:

- ventilators or accessories intended for ventilator-dependent patients in critical care applications, which are given in ISO 80601-2-12.

- ventilators or accessories intended for ventilator-dependent patients in the home healthcare environment, which are given in ISO 80601-2-72. 

- ventilators or accessories intended for anaesthetic applications, which are given in ISO 80601-2-13.

- ventilators or accessories intended for ventilatory support equipment (intended only to augment the ventilation of spontaneously breathing patients), which are given in ISO 80601-2-79 and ISO 80601-2-80. 

- obstructive sleep apnoea therapy ME equipment, which are given in ISO 80601-2-70.

- user-powered resuscitators, which are given in ISO 10651-4.

- gas-powered emergency resuscitators, which are given in ISO 10651-5.

- continuous positive airway pressure (CPAP) ME equipment.

- high-frequency jet ventilators (HFJVs), which are given in ISO 80601-2-87.

- high-frequency oscillatory ventilators (HFOVs)[44], which are given in ISO 80601-2-87.

- respiratory high-flow therapy equipment, which are given in ISO 80601-2-90.

- oxygen therapy constant flow ME equipment.

- cuirass or “iron-lung” ventilators.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80601-2-84:2024

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-84 : Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda för ventilatorer för akutsjukvårdsmiljö (ISO 80601-2-84:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-84: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ventilators for the emergency medical services environment (ISO 80601-2-84:2023)

Artikelnummer: STD-80048541

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-01-24

Antal sidor: 156

Ersätter: SS-EN 794-3+A2:2009