Standard Svensk standard · SS-ISO 812:2011

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sprödpunkt (ISO 812:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 812:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 812:2011

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sprödpunkt (ISO 812:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the lowest temperature at which rubber materials do not exhibit brittle failure or the temperature at which half of the test pieces used in a test fail when impacted under specified conditions. The temperatures thus determined do not necessarily relate to the lowest temperature at which the material can be used since the brittleness will be affected by the conditions of test and especially by the rate of impact. Data obtained by this method should, therefore, be used to predict the behaviour of rubbers at low temperatures only in applications in which the conditions of deformation are similar to those specified in the test. Three procedures are described: - procedure A, in which the brittleness temperature is determined; - procedure B, in which the brittleness temperature for 50 % failure is determined; - procedure C, in which the test piece is impacted at a specified temperature. Procedure C is used in the classification of rubber materials and for specification purposes. NOTE A similar test for rubber-coated fabrics is described in ISO 4646, Rubber- or plastics-coated fabrics — Low-temperature impact test.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 812:2011

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sprödpunkt (ISO 812:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of low-temperature brittleness (ISO 812:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82234

Utgåva: 3

Fastställd: 2011-11-21

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 812:2006

Ersätts av: SS-ISO 812:2017