Standard Svensk standard · SS-ISO 34-1:2010

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av rivhållfasthet - Del 1: Tvåtungad provkropp, vinkelprovkropp och månskäreformad provkropp (ISO 34-1:2010, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 34-1:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 34-1:2010

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av rivhållfasthet - Del 1: Tvåtungad provkropp, vinkelprovkropp och månskäreformad provkropp (ISO 34-1:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 34 specifies three test methods for the determination of the tear strength of vulcanized or thermoplastic rubber, namely: - method A, using a trouser test piece; - method B, using an angle test piece, with or without a nick of specified depth; - method C, using a crescent test piece with a nick. The value of tear strength obtained depends on the shape of the test piece, speed of stretching, and temperature of test. It can also be susceptible to grain effects in rubber.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 34-1:2010

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av rivhållfasthet - Del 1: Tvåtungad provkropp, vinkelprovkropp och månskäreformad provkropp (ISO 34-1:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tear strength - Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces (ISO 34-1:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-75348

Utgåva: 3

Fastställd: 2010-09-13

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 34-1:2004

Ersätts av: SS-ISO 34-1:2017