Standard Svensk standard · SS-ISO 2921:2005

Gummi och termoelast - Bestämning av lågtemperaturegenskaper - Temperaturåtergångsmetoden (TR-provning) (ISO 2921:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 2921:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2921:2005

Gummi och termoelast - Bestämning av lågtemperaturegenskaper - Temperaturåtergångsmetoden (TR-provning) (ISO 2921:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the temperature-retraction
characteristics of stretched vulcanized rubber.
NOTE This International Standard does not include thermoplastic rubbers, as many thermoplastic elastomers have a yield point in the range of 5% to 20% elongation. This fact may affect the result when carrying out TR tests on thermoplastic
rubbers, and the results obtained from such tests should be analysed with caution.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2921:2005

Gummi och termoelast - Bestämning av lågtemperaturegenskaper - Temperaturåtergångsmetoden (TR-provning) (ISO 2921:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized - Determination of low-temperature characteristics - Temperature-retraction procedure (TR test) (ISO 2921:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-41041

Utgåva: 3

Fastställd: 2005-10-21

Antal sidor: 9

Ersätter: SS-ISO 2921

Ersätts av: SS-ISO 2921:2011