Standard Svensk standard · SS-EN ISO 717-1/A1:2006

Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering Tillägg 1: Avrundningsregler för sammanfattningsvärden (ISO 717-1/Amd 1:2006)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 717-1:2013 , SS-EN ISO 717-1:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 717-1/A1:2006

Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering Tillägg 1: Avrundningsregler för sammanfattningsvärden (ISO 717-1/Amd 1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 717-1/A1:2006

Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering Tillägg 1: Avrundningsregler för sammanfattningsvärden (ISO 717-1/Amd 1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation - Amendment 1: Rounding rules related to single number ratings and single number quantities (ISO 717-1/Amd 1:2006)

Artikelnummer: STD-46265

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-31

Antal sidor: 7

Tillägg till: SS-EN ISO 717-1

Ersätts av: SS-EN ISO 717-1:2013 , SS-EN ISO 717-1:2013