Standard Svensk standard · SS-EN 1998-5:2004

Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 5: Grundkonstruktioner, stödkonstruktioner och geotekniska aspekter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1998-5:2004

Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 5: Grundkonstruktioner, stödkonstruktioner och geotekniska aspekter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1) PThis Part of Eurocode 8 establishes the requirements, criteria, and rules for thesiting and foundation soil of structures for earthquake resistance. It covers the design ofdifferent foundation systems, the design of earth retaining structures and soil-structureinteraction under seismic actions. As such it complements Eurocode 7 which does notcover the special requirements of seismic design.(2) PThe provisions of Part 5 apply to buildings (EN 1998-1), bridges (EN 1998-2),towers, masts and chimneys (EN 1998-6), silos, tanks and pipelines (EN 1998-4).(3) PSpecialised design requirements for the foundations of certain types ofstructures, when necessary, shall be found in the relevant Parts of Eurocode 8.(4) Annex B of this Eurocode provides empirical charts for simplified evaluation ofliquefaction potential, while Annex E gives a simplified procedure for seismic analysisof retaining structures.NOTE 1 Informative Annex A provides information on topographic amplification factors.NOTE 2 Informative Annex C provides information on the static stiffness of piles.NOTE 3 Informative Annex D provides information on dynamic soil-structure interaction.NOTE 4 Informative Annex F provides information on the seismic bearing capacity of shallowfoundations.

Ämnesområden

Eurokod 8, Jordbävningsresistenta konstruktioner (91.070.08) Skak- och vibrationsskydd (91.120.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1998-5:2004

Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 5: Grundkonstruktioner, stödkonstruktioner och geotekniska aspekter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

Artikelnummer: STD-38153

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 56