Standard Swedish standard · SS 2875:2019

Fire protection - Evacuation plans - Design and symbols

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 2875:2019

Fire protection - Evacuation plans - Design and symbols
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger principer för utformning och rekommenderad placering av utrymningsplaner som ska innehålla relevant brandsäkerhetsinformation, utrymningsväg samt placering av nödutrustning och utrymningshjälpmedel för människor som vistas i byggnaden.
Denna standard omfattar inte planer eller tekniska ritningar som ska användas av räddningstjänsten eller andra specialister. Denna standard är inte tillämplig för järnväg, vägtrafik, sjöfart, flygtrafik eller gruvdrift.

Subjects

Public information symbols. Signs. Plates. Labels (01.080.10) Building design (94.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 2875:2019

Fire protection - Evacuation plans - Design and symbols
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-80015334

Edition: 3

Approved: 8/30/2019

No of pages: 16

Replaces: SS 2875