Standard Swedish standard · SS 25268:2023

Building acoustics - Sound requirements for spaces in buildings - Healthcare premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work, hotels, and restaurants

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25268:2023

Building acoustics - Sound requirements for spaces in buildings - Healthcare premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work, hotels, and restaurants
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument anges ljudkrav för:
− vårdlokaler
− undervisningslokaler
− förskolor och fritidshem
− kontor
− hotell
− restauranger
med avseende på ljudnivåskillnad, stegljudsnivå, rumsakustik, ljudnivå inomhus från installationer samt
ljudnivå inomhus från trafik och andra yttre ljudkällor.
I detta dokument anges ljudkrav i två nivåer, där grundläggande krav är avsedda att motsvara samhällets
lagstadgade miniminivå och utökade krav är avsedda att tillämpas när bättre ljudmiljö önskas.
Anmärkning: För ljudkrav på bostäder, se SS 25267.

Subjects

General (17.140.01) Other (17.140.99) Acoustics in building, sound insulation (91.120.20) Acoustics (92.200.40) Building design (94.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25268:2023

Building acoustics - Sound requirements for spaces in buildings - Healthcare premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work, hotels, and restaurants
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Samhäll

International title:

Article no: STD-80041985

Edition: 3

Approved: 4/3/2023

No of pages: 60

Replaces: SS 25268:2007+T1:2017