Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9004:2009

Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach (ISO 9004:2009)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 9004:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9004:2009

Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach (ISO 9004:2009)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Genom att tillämpa ett angreppssätt baserat på kvalitetsledning ger denna standard vägledning till hållbar framgång för en organisation i en komplex och krävande omgivning som hela tiden förändras. Framgång för en organisation avgörs av förmågan att uppfylla behov och förväntningar hos kunder och andra intressenter på lång sikt och på ett balanserat vis. En hållbar framgång kan nås genom att leda och styra organisationen effektivt, genom att vara uppmärksam på det som sker i omgivningen, genom att lära av erfarenheter och genom att förbättra och/eller förnya på ett lämpligt sätt.Denna standard verkar för egenbedömning som ett viktigt hjälpmedel för att undersöka organisationens mogenhet. Egenbedömningen rör ledarskap, strategi, ledningssystem, resurser och metoder för att fastställa styrkor och svagheter samt möjligheter till att förbättra och/eller förnya.Denna standard betraktar kvalitetsledning ur ett vidare perspektiv än ISO 9001. Den behandlar behov och förväntningar hos alla relevanta intressenter och ger vägledning till systematisk och ständig förbättring av organisationens prestationer generellt sett.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9004:2009

Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach (ISO 9004:2009)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-71640

Edition: 2

Approved: 11/10/2009

No of pages: 112

Replaces: SS-EN ISO 9004

Replaced by: SS-EN ISO 9004:2018