Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9004:2009

Ledning av en organisation för hållbar framgång - En modell baserad på kvalitetsledning (ISO 9004:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9004:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9004:2009

Ledning av en organisation för hållbar framgång - En modell baserad på kvalitetsledning (ISO 9004:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

SS-EN ISO 9004:2009 Ledning av en organisation för hållbar framgång – En modell baserad på kvalitetsledning.

Det här innebär standarden
Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 9004:2009, behandlar kvalitetsledning ur ett vidare perspektiv än ISO 9001. Den berör behov och förväntningar bland olika intressenter, och ger vägledning och stöd i arbetet med att uppnå hållbar framgång inom en organisation. Den tredje utgåvan har genomgått förändringar både vad gäller struktur och innehåll.

Det här är hållbar framgång
Hållbar framgång är ett mått på en organisations förmåga att uppnå och upprätthålla sina mål på lång sikt. Det är ett arbete som är komplext och krävande, och som sker i en ständigt föränderlig miljö. För att kunna skapa hållbar framgång i en organisation behöver man särskilt fokusera på följande områden:

  • behov och förväntningar hos intressenter
  • effektiv ledning av organisationen
  • analys av organisationens omgivning
  • arbete med lärande och förbättring.

Fördelar med att använda standarden
Standarden beskriver en modell som baserar sig på kvalitetsledning, och som ger dig och din organisation vägledning och stöd för att uppnå hållbar framgång. Här lyfts egenbedömning fram som ett viktigt verktyg när en organisations mognadsgrad ska ses över. Resultatet av egenbedömningen kan visa på organisationens styrkor och svagheter inom olika områden och bör användas för att finna möjligheter till förbättring och förnyelse.

SS-EN ISO 9004 kan användas inom alla organisationer, oberoende av storlek och typ av verksamhet, antingen tillsammans med SS-EN ISO 9001 och andra standarder för ledningssystem, eller självständigt.

SS-EN ISO 9004 är inte avsedd för användning i samband med certifiering, författningar eller avtal.

Omfattning
Genom att tillämpa ett angreppssätt baserat på kvalitetsledning ger denna standard vägledning till hållbar framgång för en organisation i en komplex och krävande omgivning som hela tiden förändras. Framgång för en organisation avgörs av förmågan att uppfylla behov och förväntningar hos kunder och andra intressenter på lång sikt och på ett balanserat vis. En hållbar framgång kan nås genom att leda och styra organisationen effektivt, genom att vara uppmärksam på det som sker i omgivningen, genom att lära av erfarenheter och genom att förbättra och/eller förnya på ett lämpligt sätt.Denna standard verkar för egenbedömning som ett viktigt hjälpmedel för att undersöka organisationens mogenhet. Egenbedömningen rör ledarskap, strategi, ledningssystem, resurser och metoder för att fastställa styrkor och svagheter samt möjligheter till att förbättra och/eller förnya.Denna standard betraktar kvalitetsledning ur ett vidare perspektiv än ISO 9001. Den behandlar behov och förväntningar hos alla relevanta intressenter och ger vägledning till systematisk och ständig förbättring av organisationens prestationer generellt sett.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9004:2009

Ledning av en organisation för hållbar framgång - En modell baserad på kvalitetsledning (ISO 9004:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach (ISO 9004:2009)

Artikelnummer: STD-71640

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-11-10

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN ISO 9004

Ersätts av: SS-EN ISO 9004:2018