Standard Swedish standard · SS 19104 + Bilaga

NCS-colour samples - Observation and measurement conditions and tolerances

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 19104 + Bilaga

NCS-colour samples - Observation and measurement conditions and tolerances
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard ger allmänna rekommendationer för hur NCS-färgprover skall
användas. Standardens huvudsakliga uppgift är att (a) fastställa villkoren för bestämning
visuellt eller instrumentellt av ett färgprovs NCS-beteckning, (b) definiera
de samband mellan psykometriskt bestämda NCS-beteckningar och motsvarande
CIE-färgvalenser som skall användas i detta sammanhang, samt (c) fastlägga noggrannhetskrav
för NCS-likare och NCS-färgprover.
Supplementary content
Till standarden hör textfiler, levererade i en zipfil

Subjects

Paints and varnishes (87.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 19104 + Bilaga

NCS-colour samples - Observation and measurement conditions and tolerances
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-27101

Edition: 1

Approved: 3/18/1998

No of pages: 11

Replaces: SS 19103 , SS 19101 , SS 19103 T1