Standard Swedish standard · SS 184005:2011

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Painting, masking and environmental protection

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184005:2011

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Painting, masking and environmental protection
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard omfattar anvisningar för utförande av målning, maskering samt miljöskydd vid ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål. I samband med ommålningen ersätts ibland vissa ytor med ny plåt. Standarden omfattar även målning av sådan nylagd plåt. Standarden kan också användas som vägledning vid förbehandling av platsmålad byggnadsplåt av stål. Standarden omfattar inte förbehandling av fabriksbelagd aluminiumplåt.

Subjects

Paint coating processes (87.020) Paints and varnishes (87.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184005:2011

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Painting, masking and environmental protection
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-76371

Edition: 1

Approved: 1/28/2011

No of pages: 24