Standard Swedish standard · SS 184007:2010

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Examinations and test methods

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184007:2010

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Examinations and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard är avsedd att användas inför en upphandling av ommålning av fabrikslackerad stålplåt för att undersöka bl.a. beläggningens status och kondition samt för att komplettera och verifiera uppgifter som krävs för ett komplett förfrågningsunderlag. Standarden kan också användas för att välja provningsmetoder vid återkommande kontroller, vid egenkontroll vid förbehandling och ommålning samt vid besiktningar av fabriksbelagd stålplåt. För andra typer av lackerad plåt och för tidigare ommålad fabriksbelagd stålplåt kan denna standard använ-das som en vägledning.

Subjects

Paint coating processes (87.020) Paints and varnishes (87.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184007:2010

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Examinations and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-74155

Edition: 1

Approved: 5/20/2010

No of pages: 32