Standard Swedish standard · SS-EN 1037+A1:2008

Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 14118:2018 , SS-EN ISO 14118:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1037+A1:2008

Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver konstruktiva skyddsåtgärder som syftar till att förhindra oväntad start (se 3.2) för att möjliggöra säkra ingripanden av personer inom riskområden (se bilaga A). Denna standard gäller för oväntad start från alla slag av energikällor, d.v.s: — krafttillförsel, t.ex. elektrisk, hydraulisk, pneumatisk, — lagrad energi från t.ex. tyngdkraft, sammantryckta fjädrar, — yttre påverkan, t.ex. från vind.

Subjects

Safety of machinery (13.110) Safety of machinery (14.070)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1037+A1:2008

Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-68956

Edition: 1

Approved: 5/5/2008

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 1037+A1:2008

Replaces: SS-EN 1037

Replaced by: SS-EN ISO 14118:2018 , SS-EN ISO 14118:2018