Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14118:2018

Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (ISO 14118:2017)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14118:2018

Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (ISO 14118:2017)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument specificerar krav inbyggda åtgärder som syftar till att förhindra oväntad maskinstart
(se 3.2) för att möjliggöra säkra mänskliga ingripanden i riskområden (se Bilaga A).
Det här dokumentet är tillämpbart vid oväntad start från alla slag av energikällor, d.v.s.:
 kraftmatning, t.ex. elektrisk, hydraulisk, pneumatisk;
 lagrad energi från t.ex. tyngdkraft, komprimerade fjädrar;
 yttre påverkan, t.ex. från vind.
Detta dokument specificerar inte prestandanivåer (PL) eller säkerhetsintegritetnivåer (SIL) för
säkerhetsrelaterade delar av styrsystem. När tillgängliga åtgärder för att förhindra oväntad start
identifieras, specificerar detta dokument inte åtgärder för förhindrande av oväntad maskinstart för
särskilda maskiner.
Anm: En C-standard kan definiera nödvändiga åtgärder för förhindrande av skada som orsakas av oväntad
start. I annat fall måste kraven för en specifik maskin fastställas genom riskbedömning som inte omfattas av det här
dokumentet.

Subjects

Safety of machinery (13.110) Safety of machinery (14.010) Safety of machinery (14.070)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14118:2018

Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (ISO 14118:2017)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80020855

Edition: 1

Approved: 2/12/2018

No of pages: 24

Also available in: SS-EN ISO 14118:2018

Replaces: SS-EN 1037+A1:2008 , SS-EN 1037+A1:2008