Standard Swedish standard · SS 25267:2024

Building acoustics — Sound classification of spaces in buildings — Dwellings

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25267:2024

Building acoustics — Sound classification of spaces in buildings — Dwellings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument anges ljudkrav för bostäder avseende deras:
− ljudnivåskillnad (luftljudsisolering),
− stegljudsnivå (stegljudsisolering),
− ljudnivå inomhus från installationer eller motordrivna anordningar,
− ljudisolering mot luftljud utanför byggnaden,
− efterklangstid i trapphus och korridorer.
Ljudkraven anges i fyra ljudklasser A till D, där
− ljudklass A eller B är avsedda att tillämpas när bättre ljudmiljö än minimikraven önskas,
− ljudklass C hänvisar till Boverkets byggreglers allmänna råd för nybyggnation [2],
− ljudklass D utgör ett komplement vid ändring av byggnad.
Anmärkning: För ljudkrav på verksamhetslokaler, se SS 25268.

Subjects

Acoustics in building, sound insulation (91.120.20) Building design (94.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25267:2024

Building acoustics — Sound classification of spaces in buildings — Dwellings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Samhäll

International title:

Article no: STD-80048377

Edition: 5

Approved: 1/12/2024

No of pages: 40

Replaces: SS 25267:2015