Standard Swedish standard · SS-EN 17037:2018+A1:2021

Daylight in buildings

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17037:2018+A1:2021

Daylight in buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument beskrivs ingående delar för att uppnå en lämplig, subjektiv upplevelse av ljushet
inomhus med naturligt ljus och hur en lämplig utblick uppnås. Utöver detta ges rekommendationer
avseende tider av solljusexponering i rum där man vistas.
Detta dokument innehåller information om hur dagsljus kan utnyttjas för att skapa belysning
inomhus och hur bländning begränsas. I detta dokument beskrivs mätmetoder som används för
utvärdering av dagsljusförhållanden samt principer för beräkning och verifiering. Dessa principer
gör det möjligt att hantera dagsljusets variation under dygnet och året.
Detta dokument gäller för alla utrymmen som regelbundet används av människor under längre
tidsperioder, utom då dagsljus inte är möjligt på grund av typ och karaktär på det arbete som utförs.
Belysningskraven på arbetsplatser inomhus, inklusive synuppgifter, specificeras i EN 12464-1 och
omfattas inte av detta dokument.

Subjects

Light and lightning (12.020) General (91.040.01) General (91.160.01) Building design (94.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17037:2018+A1:2021

Daylight in buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-80040188

Edition: 1

Approved: 12/28/2021

No of pages: 72

Also available in: SS-EN 17037:2018+A1:2021

Replaces: SS-EN 17037:2018 , SS-EN 17037:2018 , SS-EN 17037:2018/AC:2021