Handbok

Naturgassystemanvisningar (NGSA 2011) E-bok

Köp

Pris: 1 775 SEK
standard ikon pdf

PDF

NGSA 2011 gäller inte efter september 2018, för nyare gasrörsledningar/gasinfrastruktur hänvisas till NGSA 2018.

NGSA baseras på svenska föreskrifter och normer och vänder sig till

gasledningsägare, myndigheter, kontrollorgan, tillverkare samt entreprenörer.

 Anvisningarna omfattar byggnation, kontroll, drift och underhåll för naturgas med högre drifttryck än 4 bar.

 

Anvisningarna beskriver tekniska lösningar som är avsedda att ge den skyddsnivå som avses i MSB:s föreskrifter om ledningssystem för naturgas. Väsentliga ändringar jämfört med föregående utgåva utgör:

 

 

- att reglerna uppdaterats i förhållande till EU-direktiv och europastandard,

- att reglerna uppdaterats med avseende på svenska krav, samt

- att reglerna kompletterats för användning av PE 100.     

Ämnesområden

Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Gasinstallationer (91.140.40)


Köp

Handbok

Naturgassystemanvisningar (NGSA 2011) E-bok
Pris: 1 775 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Gassystem, SIS/TK 289

Artikelnummer: BCK-80014132

Beteckning: SIS HB 321 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2011-06-14

Antal sidor: 140

Förlag: Svenska institutet för standarder