Standard Swedish standard · SS-EN ISO 12100:2010

Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 12100:2010

Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard anger grundläggande terminologi, principer och en metodik för att uppnå säker konstruktion av maskiner. Den anger principer för riskbedömning och riskreducering som hjälp för konstruktörer att uppnå detta mål. Dessa principer grundar sig på kunskaper om och erfarenhet av konstruktion, användning, incidenter, olyckor och risker som förknippas med maskiner. Metoder beskrivs för att identifiera riskkällor samt uppskatta och utvärdera risker under olika faser i en maskins livscykel, samt för eliminering av riskkällor eller åtgärder för tillräcklig riskreducering. Dessutom ges vägledning om dokumentationen och verifiering av riskbedömningen och riskreduceringsprocessen.

Denna internationella standard är även avsedd att användas som bas för utarbetandet av B- och C-standarder.

Den behandlar inte risker och/eller skador som husdjur, egendom eller miljön utsätts för.

ANM. 1 Bilaga B ger, i separata tabeller, exempel på riskkällor, riskfyllda situationer och riskfyllda händelser, för att klargöra dessa begrepp och vara till hjälp för konstruktören i samband med riskidentifiering.

ANM. 2 Den praktiska nyttan av ett antal metoder för varje steg i riskbedömningen beskrivs i ISO/TR 14121-2.

Subjects

Environment, health protection, safety (01.040.13) Safety of machinery (13.110) Safety of machinery (14.010)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 12100:2010

Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-81635

Edition: 1

Approved: 11/22/2010

No of pages: 92

Also available in: SS-EN ISO 12100:2010

Replaces: SS-EN ISO 12100-1 , SS-EN ISO 12100-2 , SS-EN ISO 14121-1:2007 , SS-EN ISO 12100-1/A1:2009 , SS-EN ISO 12100-2/A1:2009