Standard Swedish standard · SS 32206:2008

Construction documents - Revisions

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 32206:2008

Construction documents - Revisions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard ger regler för hur ändringar av byggdokument ska utföras under den del av sin livscykel då de utgör underlag för upphandling eller för produktion.
Standarden utgår från synsättet att dokumenten framställs för ett syfte och viss användning under viss tid. Under denna tid ska de ändringar som dokumentet genomgår dokumenteras och vara spårbara. Varje änd-ringstillfälle ger en ny version av dokumentet.

Subjects

Construction drawings (01.100.30) (92.100.20) SIS Bygghandlingar (98.060)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 32206:2008

Construction documents - Revisions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-66743

Edition: 3

Approved: 6/23/2008

No of pages: 20

Replaces: SS 32206