Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27001:2014

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO/IEC 27001:2017 Corrected by: SS-ISO/IEC 27001:2014/Cor 2:2016
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27001:2014

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard specificerar kraven för upprättande, införande, underhåll och ständig förbättring av ett led-ningssystem för informationssäkerhet inom ramarna för organisationen. Denna standard innehåller också krav på bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker, anpassat till organisationens behov. Kraven som anges i denna standard är generiska och är avsedda att vara tillämpliga i alla organisationer, oavsett typ, storlek och slag. Att undanta något av kraven specificerade i avsnitt 4 till 10 är inte acceptabelt när en organisation avser efterleva denna standard.

Subjects

Documents in administration, commerce and industry (01.140.30) Information sequrity management systems (04.050) Data communication networks (33.040.40) General (35.020) Information coding (35.040) Software development and system documentation (35.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27001:2014

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: LIS, SIS/TK 318/AG 11

International title:

Article no: STD-101246

Edition: 2

Approved: 2/26/2014

No of pages: 64

Replaces: SS-ISO/IEC 27001:2006

Replaced by: SS-EN ISO/IEC 27001:2017