Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2018

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2018

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument specificeras allmänna krav avseende kompetens, opartiskhet och konsekvent utförande av laboratorieverksamhet.
Detta dokument är tillämpligt på alla organisationer som utför laboratorieaktiviteter, oavsett personalstorlek.
Laboratoriernas uppdragsgivare, tillsynsmyndigheter, organisationer där expertbedömning tillämpas, inklusive system, ackrediteringsorgan med flera kan använda detta dokument för bekräftelse eller godkännande av ett laboratoriums behörighet.

ISO/IEC 17025:2017 specifies the general requirements for the competence, impartiality and consistent operation of laboratories.
ISO/IEC 17025:2017 is applicable to all organizations performing laboratory activities, regardless of the number of personnel.
Laboratory customers, regulatory authorities, organizations and schemes using peer-assessment, accreditation bodies, and others use ISO/IEC 17025:2017 in confirming or recognizing the competence of laboratories.

Subjects

Product and company certification. conformity assessment (03.120.20) Quality management systems (04.080) Environmental management systems Environmental management (04.100) Certification, accreditation and auditing (04.150) General (19.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2018

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80003899

Edition: 3

Approved: 5/7/2018

No of pages: 76

Replaces: SS-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007 , SS-EN ISO/IEC 17025:2005