Standard Swedish standard · SS-ISO 55001:2014

Asset management - Management systems - Requirements (ISO 55001:2014, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 55001:2014

Asset management - Management systems - Requirements (ISO 55001:2014, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard anger kraven på ett ledningssystem för tillgångar inom ramen för en organisation. Denna internationella standard kan tillämpas på alla typer av tillgångar och organisationer, oberoende av typ och storlek.ANM. 1 Denna internationella standard är avsedd att användas för förvaltning av fysiska tillgångar i synnerhet, men den kan även tillämpas på andra typer av tillgångar. ANM. 2 Denna internationella standard innehåller inte finansiella, bokföringsmässiga eller tekniska riktlinjer för förvalt-ning av specifika typer av tillgångar. ANM. 3 I ISO 55000, ISO 55002 och denna internationella standard avses med termen ”ledningssystem för tillgångar” ett ledningssystem för förvaltning av tillgångar.

Subjects

General (03.100.01) Value Management (04.160)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 55001:2014

Asset management - Management systems - Requirements (ISO 55001:2014, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8014515

Edition: 1

Approved: 3/27/2014

No of pages: 28

Also available in: SS-ISO 55001:2014