Standard Swedish standard · SS-ISO 31000:2009

Risk management - Principles and guidelines (ISO 31000:2009, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 31000:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 31000:2009

Risk management - Principles and guidelines (ISO 31000:2009, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard tillhandahåller principer och generella riktlinjer för riskhantering.

Denna internationella standard kan användas av offentliga, privata eller kommunala verksamheter, organisationer,
grupper eller individer. Denna internationella standard är därför inte bransch- eller sektorspecifik.

ANM. För enkelhetens skull benämns alla användare av denna standard med den allmänna termen ”organisation”.

Denna internationella standard kan tillämpas under en organisations hela livslängd på ett flertal olika aktiviteter,
inklusive strategier och beslut, drift, processer, funktioner, projekt, produkter, tjänster och tillgångar.

Denna internationella standard kan tillämpas på alla sorters risker, oavsett karaktär, och oavsett om de har
positiva eller negativa konsekvenser.

Även om denna internationella standard ger allmänna riktlinjer är den inte avsedd att skapa likadan riskhantering
i alla organisationer. Vid utformning och implementering av riskhanteringsplaner och ramverk bör hänsyn tas till varierande behov hos en specifik organisation, dess särskilda mål, kontext, struktur, drift, processer,
funktioner, projekt, produkter, tjänster, tillgångar och särskilda rutiner.

Avsikten är att denna internationella standard ska användas för att harmonisera riskhanteringsprocesser i
befintliga och kommande standarder. Den tillhandahåller ett gemensamt tillvägagångssätt till stöd för standarder som behandlar särskilda risker och/eller sektorer, och ersätter inte de standarderna.

Denna internationella standard är inte ämnad för certifiering.

Subjects

General (03.100.01) Information sequrity management systems (04.050)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 31000:2009

Risk management - Principles and guidelines (ISO 31000:2009, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-73413

Edition: 1

Approved: 11/30/2009

No of pages: 40

Also available in: SS-ISO 31000:2009

Replaced by: SS-ISO 31000:2018