Standard Swedish standard · SS-ISO 20121:2012

Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use (ISO 20121:2012, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 20121:2024
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 20121:2012

Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use (ISO 20121:2012, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I denna standard specificeras krav på ett ledningssystem för hållbarhet vid evenemang för alla typer av evenemang eller evenemangsrelaterade aktiviteter, och vägledning ges om hur dessa krav ska efterlevas.Denna standard gäller för varje organisation som vill — fastställa, tillämpa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för hållbarhet vid evenemang,— säkerställa att den agerar i överensstämmelse med sin angivna policy för hållbar utveckling,— visa att den frivilligt agerar i överensstämmelse med denna standard genom — en första part (eget fastställande och egendeklarerat system),— en andra part (bekräftelse på överensstämmelse från andra parter som har ett intresse i organisationen, såsom kunder, eller bekräftelse av andra personer på deras vägnar),— en oberoende tredje part (t.ex. ett certifieringsorgan). I denna standard behandlas ledningen av arbetet för att förbättra hållbarheten genom hela evenemangscykeln. Ytterligare vägledning och information till stöd för införandet ges i bilagorna.

Subjects

General (03.100.01) Management systems (03.100.70) Occupational health and safety management systems (04.030) Environmental management systems Environmental management (04.100) Social responsibility (04.130) Certification, accreditation and auditing (04.150) General (13.020.01) Environmental economics (13.020.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 20121:2012

Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use (ISO 20121:2012, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-88682

Edition: 1

Approved: 6/15/2012

No of pages: 56

Also available in: SS-ISO 20121:2012

Replaced by: SS-ISO 20121:2024